Evangelism/Mission Ministry

mission
“Așadar, mergeți la oamenii din toate națiunile și faceți-i ucenicii Mei: botezați-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt  și învățați-i să asculte de tot ce v-am poruncit! Iar Eu sunt cu voi întotdeauna – până la sfârșitul vremurilor!” (Matei 28:19-20)
Scopul acestui Departament
 Crearea unui un cadru organizat in care sa fie Propavaduita Evanghelia Imparatiei lui Dumnezeu celor necredinciosi folosindu-se metodele contemporane avute la dispozitie.De asemenea, implicarea tuturor membrilor bisericii , intr-o forma sau alta , in Lucrarea de Evanghelizare raspunzand astfel Marii Trimiteri a Domnului Isus Hristos.
Principii de Evanghelizare:
 1) Importanta Rugaciunii.
Acest principiu are o puternica baza biblica . Isus ne-a poruncit sa ne rugam : “ rugati dar pe Domnul Secerisului sa scoata lucratori la secerisul Lui” ( Matei 9:38)
2) Calauzirea Duhului Sfant.
Duhul Sfant este Calauzitorul Evanghelizarii lumii. El coordoneaza si inzestreaza pe ucenicii gata pentru aceasta Lucrare si de asemenea convinge sufletul pacatos de nevoia mantuirii .( Romani 8:27 ; 2Petru 1:21 ; 1 Tes. 1:5 )
3) Lucrarea in Echipa.
Lucrarea in echipa este una dintre principiile cele mai importante in Lucrarea de Evanghelizare. Acest principiu a fost practicat de Domnul Isus , de ucenici Lui si de cei ce-au urmat dupa ei. Apostolul, profetul, evanghelistul , pastorul si invatatorul sunt chemati sa lucreze impreuna .( Fapte 13:2: 15:39-40 )
4) Necesitatea Slujirii.
“ Ca niste buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi sa slujeasca altora dupa darul, pe care l-a primit.” ( 1Petru 4 : 10)
5) Harul Darniciei.
In Evanghelizarea lumii este nevoie de ucenici care se daruie pe ei insisi impreuna cu tot ce au. Este nevoie de oameni care inteleg nevoia darniciei in Lucrarea lui Dumnezeu. (Evrei 13:16)
Situatia Evanghelicilor in Romania-08
Plan de Rugaciune -Tarile din Fereastra 10/401Timotei 2:1“Va indemn dar, inainte de toate , sa faceti rugaciuni, cereri, mijlociri, multumiri pentru toti oamenii…”.Planul de Rugaciune pentru aceste tari este diponibil pe http://ro4mission.com/plan-de-rugaciune-fereastra-1040/